İzmir/Bayraklı 0 (232) 402 20 80 info@ozsahinymm.com.tr
MAKALELER

VERGİ USUL KANUNU

Değerli Mükellefimiz;

VUK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7338 sayılı kanun 26/10/2021/31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. 

1-Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu doğrultuda basit usul gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

2-Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kazanç istisnası getirilmiştir.

3-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

4- 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere Geçici Vergi Beyannamelerinin son dönemi kaldırılmıştır.

5-Tebligta ilişkin yeni düzenlemeye göre, ilan yolu ile tebligat bildirimi vergi daireleri açısından GİB’nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de 1/6/2022 tarihinden itibaren duyurulabilecek.

6- 1/7/2022 tarihinden itibaren inceleme süreçleri dijital ortamdan yapılabilecektir.

7-Gider pusulasının düzenlenme zorunluluğu yeniden belirlenmiştir. Ayrıca gider pusulasının düzenlenme süresi ile gider pusulası yerine geçecek belgeler belirlenmiştir. Uygulamaya 01.11.2021 tarihi itibari ile geçilecektir.

8-Yararlanılması YMM’lerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilmesi ve bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacaktır.

9- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilecekler kapsamda Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanacaktı

10-ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listeye yeni satırlar eklenmiştir.
 

İyi çalışmalar dileriz.